Tjenester

Vi tilbyr tjenester innen bl.a. følgende områder:

 • Revisjon
 • Begrenset revisjon
 • Attestasjonsoppdrag
 • Etablering av selskap, stiftelsesdokumenter, åpningsbalanse og registrering i altinn.no
 • Kapitalnedsettelser
 • Kapitalforhøyelser
 • Revisjon av avviklingsregnskaper
 • Erklæringer av omsetningsoppgaver av alkohol for serveringssteder
 • Ligningspapirer / Selvangivelser for alle selskapsformer
 • Aksjonærregisteroppgaver
 • Bistand ved skattesaker
 • Optimalisering av selskapsstrukturer
 • Fisjon
 • Fusjon
 • Samtalepartner
 • Styrearbeid
 • Company Secretary / Selskapssekretær funksjoner
 • Økonomisk rådgivning

Regnskapsoppdag kan formidles til Accounting AS (heleid datterselskap)

Vi kan formidler revisjon, regnskaps og advokatssaker over landegrenser via vårt internasjonale nettverk - MSI Global Alliance

Send oss en melding

E-post
Telefon