Om Atris AS

Atris AS er et revisjonsselskap som utfører revisjon av mange forskjellige selskaps- og organisasjonsformer, men også andre attestasjonsoppdrag av prosjektregnskap m.m.

Vår kompetanse strekker seg lenger enn kun å være revisor. Dersom det skulle være ønskelig tilbyr vi også en rekke andre tjenester.

Vi har en målsetting om å overgå kundens forventning. Dette innebærer å gi konstruktive og nødvendige tilbakemeldinger, og å behandle hver kunde individuelt. Gjensidig respekt, forståelse og forretningskunnskap er noen av de verdiene som ligger til bunns i vår virksomhet.

Vi har lang og allsidig erfaring, innenfor mange ulike bransjer og kompleksitet, og vi besitter kunnskaper innen revisjon, regnskap, skatt, juss og finans.