Velkommen til Atris AS

Atris AS er et revisjonsselskap som utfører revisjon av mange forskjellige selskaps- og organisasjonsformer, men også andre attestasjonsoppdrag av prosjektregnskap m.m.

Vår kompetanse strekker seg lenger enn kun å være revisor. Dersom det skulle være ønskelig tilbyr vi også en rekke andre tjenester.

Våre tjenester

  • Årsoppgjør og ligningspapirer
  • Internasjonal konsernrapportering
  • Økonomisk rapportering & rådgivning
  • Etableringshjelp og valg av selskapsformer
  • Kapitalendringer
  • Fusjon og fisjon
  • Verdsettelser
  • Omdannelser
  • Skatteplanlegging
  • Assistanse vedrørende bokettersyn & skattesaker

Les mer om våre tjenester her »

Nyheter fra Revisorforeningen

Send oss en melding